จงรักษาคนที่พูดคำว่า ‘ขอโทษ’ และ ‘ขอบคุณ’ กับเราบ่อยๆ

ในชีวิตคนเรานั้น เราควรที่จะรักษาคนที่ชอบพูดคำว่า

“ขอโทษ” กับ “ขอบคุณ” เอาไว้

เพราะคนพวกนี้นั้น มักจะเป็นคนที่เราควรมีพวกเขา

เอาไว้ในชีวิต เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็รู้จักขอโทษ

เวลาที่พวกเขาทำอะไรผิดพลาด

รู้จักขอบคุณ เวลาที่พวกเขาได้รับอะไรจากคนอื่น

 

คนบางคนนั้น ไม่ชอบที่จะพูดคำว่า ขอโทษ

ต่อให้พวกเขาจะผิดแค่ไหนก็ตามที เราแทบจะ

ไม่ได้ยินคำว่าขอโทษออกมาจากปากเขาเลย

กับคำว่าขอบคุณเช่นเดียวกัน ต่อให้เราจะทำดีกับเขา

มากแค่ไหน แค่คำว่าขอบคุณ แม้แต่คำเดียว

ก็แทบจะไม่ได้ยินออกมาจากปากของเขา

 

คนแบบนี้นั้นมักจะเป็นคนที่สนใจแต่ตัวเอง

ที่ไม่ชอบขอโทษ เพราะมักจะคิดว่าตัวเองนั้น

ถูกเสมอไม่เคยทำอะไรผิด

 

ส่วนคนที่ไม่เคยขอบคุณอะไรใครเลยนั้น

มักจะเป็นคนไม่มีน้ำใจ ไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่น

และเห็นแก่ตัว ต่อให้ใครจะมาทำอะไรให้เขา

เขาก็แทบจะไม่ซึ้งใจ หรือสำนึกในบุญคุณเลย

 

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราควรรักษาคนที่ชอบพูดคำว่า

“ขอโทษ” กับ “ขอบคุณ” เอาไว้นั่นเอง ..