ถ้าแกเก็บทุกอย่างมาคิด แกเองจะทุกข์ใจ เข้าใจไหม

บางทีเรื่องบางเรื่องนั้น ถ้าเราสามารถปล่อยผ่านไปได้

มันก็คงจะดีกว่า ที่จะมาคิดถึงมันให้หนักสมองเปล่าๆ

 

เราไม่สามารถเก็บเรื่องทุกอย่างในชีวิตของเรามาคิด

ได้หรอกนะ เพราะเรารับมันไม่ไหวหรอก

อะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปมั่ง

เราไม่สามารถเก็บเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ของเรา แล้วเอามาคิดได้หรอกนะ มีแต่จะทำให้เรา

เครียดและไม่มีความสุขเปล่าๆ

การปล่อยวางคือสิ่งที่เราควรทำ อะไรที่ปล่อยวางได้

ก็ปล่อยมันไปแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นในชีวิต

 

เรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเรา

ก็ไม่ต้องเอามาคิดให้หนักสมอง เก็บเอาไว้คิดถึง

แต่เรื่องของเราเองจะดีกว่านะ

อย่าพยายามทำตัวเหมือนกำลังแบกโลกทั้งโลกเอาไว้เลย

เพราะสุดท้ายแล้วเราจะทนไม่ไหว และคนที่จะต้องทุกข์

มากที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละ …