ไม่มีตลอดไปในโลกความจริง มีแต่ตลอดไปได้แค่ในใจ

ถึงจะรักกันมากแค่ไหน แต่เราก็ต้องยอมรับ

ในความเป็นจริงให้ได้ด้วยว่า คำว่า “ตลอดไป”

มันไม่มีอยู่จริงหรอกนะ บนโลกใบนี้

เรามักจะวาดฝันว่า เราอยากที่จะรักกับคน

ที่เรารักไปตลอด แต่บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้หรอก

สุดท้ายคนเราทุกคนก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี

 

คำว่าตลอดไปนั้น มันไม่มีอยู่จริงหรอกนะ

มันจะมีก็แค่ในใจ และในความคิดของเราเท่านั้น

มันคือสิ่งที่คนมโนสร้างมันขึ้นมา เพื่อให้อีกฝ่าย

รู้สึกรักและสบายใจเสียมากกว่า อย่าลืมนะว่า

ต่อให้คนรักรักกันมากแค่ไหน ซื่อสัตย์ต่อกัน

 

ไม่คิดนอกใจกัน สุดท้ายวันหนึ่งของบั้นปลายชีวิต

พวกเขาก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี ไม่มีคำว่าตลอดไป

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจและยอมรับให้ได้ว่า

คำว่า “ตลอดไป” ที่คนเรามักพูดกันนั้น มันไม่มีอยู่จริงหรอกนะ

ในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน …