อย่าไปหวังความแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

การที่เราไปคาดหวังกับความแน่นอนนั้น

มันคือการที่เราไปคาดหวังอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอน

อย่าลืมนะว่าในชีวิตของคนเรานั้น มันไม่มี

อะไรที่มันแน่นอนไปทุกอย่างหรอกนะ

 

หลายๆเรื่องบางครั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย

เกินกว่าที่เราจะนึกถึงได้ เพราะว่าชีวิตของเรามันไม่แน่นอน

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นั้นย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง

และไม่มีวันที่มันจะแน่นอนหรอกนะ เราจำเป็นที่จะต้อง

ยอมรับตรง ณ จุดๆนี้ให้ได้ด้วย

 

และอย่าพยายามไปยึดติดกับมันให้มาก เพราะเราเอง

จะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลย หากเรายึดติดอยู่กับ

สิ่งที่มันไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

 

ให้เราคิดเสมอว่าทุกอย่างนั้นย่อมต้องมีวันเปลี่ยนแปลง

และไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไป แบบนั้นจะทำให้เรา

มีความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่าการไปยึดติดกับอะไร

ที่มันไม่แน่นอน …