จงเลือกคนที่เขาคิดถึงคุณแม้ตอนที่เขายุ่ง ไม่ใช่คนที่คิดถึงคุณแค่ตอนเหงา

การที่เราจะเลือกรักใครสักคนนั้น เราควรที่จะรักคนที่

เขาคิดถึงเรา แม้ว่าเขาจะยุ่งมากแค่ไหนก็ตาม

 

ไม่ควรเลือกที่จะรักใครที่คอยแต่จะคิดถึงคุณในตอนที่เหงา

หรือตอนที่เขาไม่มีใคร เพราะคุณจะเป็นได้แค่คนคั่นเวลาเท่านั้น

ถ้าคนที่คิดจะรักเราจริงๆนั้น ต่อให้เขายุ่งแค่ไหนเขาก็จะคิดถึงเรา

ตลอดเวลา แตกต่างจากคนที่ไม่คิดจะจริงจังอะไรกับเรา

เขามักจะคิดถึงเราในตอนที่เขาเหงา หรือไม่มีใครก็เท่านั้นแหละ

 

อย่าลืมนะว่าเราไม่ใช่ของเล่นของใคร หรือเป็นแค่คนคั่นเวลา

ของใครนะ ที่จะคิดถึงก็แค่มาหา พอเบื่อหน้าก็หนีหายไปจากชีวิต

ไม่ว่าใครก็อยากเป็นตัวจริงกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครหรอก

ที่อยากจะเป็นตัวสำรองในชีวิตของใคร

เพราะฉะนั้นเราควรเลือกรักคนที่เห็นความสำคัญของเราจริงๆ

ไม่ใช่เห็นเราสำคัญในตอนที่เหงาหรือแค่ต้องการเราเท่านั้น