ยิ้มเยอะๆ รักตัวเองให้มาก อย่าเก็บทุกอย่างมาคิด

สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำ เพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสุข

นั่นก็คือการยิ้มเยอะๆ รักตัวเองให้มาก อย่าเก็บเรื่องทุกอย่าง

มาคิดให้หนักสมองเลย

อย่าลืมนะว่าเราไม่สามารถเอาเรื่องทุกอย่างในชีวิต

มาแบกรับได้ทั้งหมดหรอกนะ เราต้องปล่อยวางบ้าง

หากอยากที่จะให้ชีวิตของเรามีความสุขมากกว่านี้

 

และสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือการยิ้มเยอะๆ

เพราะรอยยิ้มคือสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองและผู้อื่น

และที่สำคัญเราควรที่จะรักตัวเองให้มากอีกด้วย

อย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่คิดที่จะรักตัวเองเลย เราก็ไม่มี

ความสุขในการใช้ชีวิตหรอกนะ และถ้าเราเก็บเรื่องทุกอย่าง

ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงมาคิด มันก็มีแต่จะทำให้

เราไม่มีความสุขในชีวิตเปล่าๆ

อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยมันไปเถอะนะ แล้วเราจะมี

ความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ขึ้นอีกเยอะเลย