รักษาไว้ดีๆนะคนที่เห็นข้อเสียของเราแต่ไม่คิดจะทิ้งเราไปไหนอะ

เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อเสียของแต่ละคนทั้งนั้น

แต่จะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ ที่จะรับข้อเสียของเราได้

และพร้อมที่จะให้โอกาสในการปรับปรุงตัวกับเรา

คนที่เขารักเราจริงนั้น เขาจะไม่มองที่ข้อเสียของเรา

แต่เขาจะพยายามช่วยทำให้ข้อเสียของเรานั้นหายไป

 

คนที่จะรักกันจริงก็ต้องยอมรับและเข้าใจกันได้

ไม่ใช่แค่เห็นข้อเสียของเรา แล้วก็รับไม่ได้ ทิ้งเราไป

หากคนรักกันจริงก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับในข้อเสีย

และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขข้อเสียนั้นๆให้มันดีขึ้น

 

หากเราเจอใครสักคนที่ยอมรับในตัวของเราได้

และพร้อมที่จะให้โอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขข้อเสียนั้น

เราจงรักเขาให้มาก และรักษาเขาไว้ให้ดี เพราะคนๆนี้นี่แหละ

คือคนที่รักและพร้อมจะให้โอกาสเราจริงๆ