อย่ามาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ตราบใดที่เธอไม่ได้มาอยู่จุดเดียวกับเรา

แปลกนะ คนบางคนนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรา

แต่ก็ชอบมาว่าเราอย่างนั้น อย่างนี้ โดยที่ไม่เคย

ถามหรือมายืนอยู่ในจุดเดียวกับเราเลย

บางทีก่อนจะว่าอะไรคนอื่น ก็น่าที่จะรู้ข้อมูล

หรือเรื่องราวอะไรให้มันดีๆก่อน ไม่ใช่คิดจะว่าก็ว่า

 

เพราะถ้าไม่ได้มายืนอยู่ในจุดที่เรายืนอยู่

ก็ไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะต้องรู้สึกยังไง

อย่าพยายามเอาความคิดตัวเองมาตัดสินคนอื่น

หนำซ้ำคนบางคนนั้นมักจะมองไม่เห็นความผิดตัวเอง

ไม่เคยเห็นความผิดพลาดของตัวเอง แต่กลับมองเห็น

ของคนอื่นชัดเจนซะอย่างนั้น

 

เห็นแบบนั้นมันก็น่าขัดใจมากๆเลยนะ

ที่ไม่รู้อะไรดี ก็มาต่อว่า มาด่ากันแล้ว

บางทีก็ชักจะหมดความอดทนกับคนแบบนี้เหมือนกัน

คนเราทุกคนนั้น ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกัน

เธออาจจะมองว่าเราแย่หรือไม่ดี แต่ถ้าเธอไม่ได้มาอยู่

ในจุดที่ๆเรายืนอยู่ เธอก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกนะ