บางครั้งก็ต้องยอมรับนะว่าบางอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา

ต่อให้เราจะพยายามให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิม

มันก็ไม่มีวันที่จะเป็นเหมือนเดิมได้อีกหรอกนะ

ของบางอย่างที่เราทำพังนั้น เราอาจจะซ่อมให้มัน

กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ แต่มันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดหรอก

 

และยิ่งความรู้สึกของคนยิ่งแล้วใหญ่ ต่อให้เราจะพยายาม

ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมากแค่ไหน แต่ถ้ามันเสียไปแล้ว

มันก็ยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้

เพราะฉะนั้นตอนที่เรายังสามารถรักษาและดูแลมันได้

เราก็จงทำมันให้ดีที่สุดจะดีกว่านะ ดีกว่าต้องมาคิดรักษา

หรือดูแลในวันที่มันสายเกินแก้แล้ว เพราะถึงตอนนั้น

อะไรก็ไม่สามารถช่วยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วล่ะ

เราคงทำได้แค่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น เพราะเมื่อเวลาผ่านไป

อะไรๆก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เหมือนที่เคยเป็นได้หรอกนะ

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเอง