อย่าเพิ่งเชื่อมั่นในเรื่องที่ไม่มีคำเฉลย

ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ เราไม่ควรที่จะเชื่อมั่น

ในสิ่งที่มันไม่ชัดเจน เพราะมันอาจจะทำให้เรา

ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจในภายหลังเอาได้

 

การที่เราเชื่อในสิ่งที่มันไม่แน่นอนนั้น

โอกาสที่จะทำให้เราต้องผิดหวังและเสียใจ

มันก็มากขึ้นตามนั้น

เหมือนกับการพยายามที่จะลงทุนกับสิ่งที่เสี่ยง

เราก็ย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุนมากกว่าที่จะได้กำไร

อย่าคิดที่จะเชื่อลมปากของใครง่ายๆเลย ต่อให้เขา

จะพยายามพูดหว่านล้อมให้เราเชื่อใจมากแค่ไหนก็ตาม

เพราะไม่ว่าใครก็สามารถที่จะพูดออกมาได้ทั้งนั้น

แต่การกระทำนี่แหละที่สำคัญมากยิ่งกว่า

ว่าเขาจะทำให้เราเชื่อมั่นในตัวของเขาได้มากน้อยเพียงใด

 

เพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งเชื่อมั่นในสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจน

ยังไม่มีคำเฉลยใดๆให้เราได้รู้เลย ตราบใดที่มันยังคลุมเครือ

สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือการเผื่อใจเอาไว้ นั่นแหละดีที่สุดแล้ว …