“ความจริงใจจะมีค่า” ถ้าใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

ความจริงใจของเรานั้นมันจะมีค่า

ถ้าหากเราใช้ให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไปเลยนะ

ถ้าหากว่าเราทุ่มเทความจริงใจของเราไปให้กับ

คนที่ไม่เห็นค่าของมัน

 

เพราะต่อให้เราจะทุ่มเทให้ไปเท่าไหร่ก็ตาม

สุดท้ายแล้วนั้นมันก็เปล่าประโยชน์และไม่มี

ความหมายอยู่ดี

เพราะฉะนั้นความจริงใจคือสิ่งที่มีค่า ที่เราควรใช้กับ

ใครสักคนที่เราคิดว่าเขาเห็นความสำคัญของมัน

นั่นแหละที่จะทำให้มันเป็นสิ่งที่มีค่า และไม่สูญเปล่า

อย่าลืมนะว่าต่อให้เราจะจริงใจกับใครมากแค่ไหนก็ตาม

แต่ถ้าเขาไม่คิดจะจริงใจกับเรา ไม่เห็นความสำคัญของมัน

มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่เราจะไปทุ่มเทให้กับสิ่งนั้น

เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่า เราควรจะทุ่มเทความจริงใจ

ให้กับใคร เวลาไหน เมื่อไหร่ แล้วเราจะมีความสุขจากการทุ่มเทสิ่งๆนั้น …