สุดท้ายเรื่องที่ผ่านมา จะกลายเป็นเพียง “กาลครั้งหนึ่ง”

ทุกๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น

สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นอดีตไปในที่สุด

ถึงแม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นกับเราก็ตามที แต่เมื่อ

เวลาล่วงผ่านเลยไป ทุกๆอย่างมันก็จะเป็นแค่ กาลครั้งหนึ่ง

ในชีวิตของเราก็เท่านั้น

 

แต่ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นมันจะผ่านเลยไปแล้วก็ตาม

แต่อย่างน้อยมันก็กลายเป็นอดีต ที่จะทำให้เราสามารถ

เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้จากมัน

ต่อให้มันจะกลายเป็นอดีต แต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้

จากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้ นั่นแหละ

ที่จะทำให้เราสามารถเติบโตและเรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตได้

อย่างน้อยเวลาเรานึกถึงเรื่องต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในอดีต

เราก็จะได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้

ถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นเพียงแค่กาลครั้งหนึ่งที่ผ่านไปแล้วก็ตามที