บุญจะเป็นตัวนำทาง ให้ไปเจอคนที่มีบุญและศีลเสมอกัน

หากเราคิดดี ทำดี และจิตใจดี เชื่อเถอะว่า

ผลบุญนั้นจะเกื้อหนุน ให้เราได้พบเจอแต่คนดี

การกระทำทุกอย่างของเราที่เป็นการกระทำที่ดี

นั้นจะช่วยให้ทุกอย่างนั้นนำพาเราไปเจอแต่สิ่งดี

 

และแน่นอนว่าหากเรายึดมั่นในความดี ตั้งใจแต่

จะทำความดี สักวันความดีนั้นจะชักนำคนที่

ศีลเสมอกันกับเรา เข้ามาในชีวิตของเรา

และสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราควรจำให้ขึ้นใจ

ก็คือ จงอย่าไปคบคนไม่ดีเด็ดขาด เพราะไม่อย่างนั้น

เราอาจจะถูกชักนำ หรือพาไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาได้

การเลือกคบคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เหมือนที่เขา

บอกกันเอาไว้ว่า ถ้าเราเลือกอยู่กับคนไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น

การคบหาใครหรือให้ใครเข้ามาในชีวิต จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

ที่เราห้ามปล่อยปะละเลยอย่างเด็ดขาด …