“คนเห็นแก่ตัว” จะไม่มีทางรักใครได้จริง นอกจาก ”รักตัวเอง”

ขึ้นชื่อว่าคนที่เห็นแก่ตัว แน่นอนว่าส่วนใหญ่นั้น

พวกเขาก็มักจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอนั่นแหละ

 

คนที่เห็นแก่ตัวนั้นน้อยมากๆที่พวกเขาจะนึกถึงคนอื่น

หรือคิดที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่น

คนที่เห็นแก่ตัวนั้น พวกเขาไม่มีทางที่จะรักใครได้จริงหรอก

นอกจากว่าพวกเขาจะรักตัวเองเท่านั้นแหละ

ไม่ว่าอะไรก็ตามพวกเขามักจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอ

ก่อนที่จะนึกถึงคนอื่น หรือไม่ก็ไม่เคยที่จะคิดถึงใจคนอื่นเลย

นั่นแหละคือสิ่งที่คนที่เห็นแก่ตัวส่วนใหญ่ มักจะทำกัน

 

ถ้าหากเป็นไปได้ การที่เราจะคบใครสักคน เราไม่ควรที่จะ

คบกับคนที่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะชีวิตของคุณมักจะถูกเขา

เอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ เพราะคนพวกนี้ไม่มีวันที่จะเห็นใจคุณเลย

เขาไม่คิดที่จะแคร์คุณเลยแม้แต่น้อย เพราะว่าคนที่เขาแคร์มากที่สุด

ก็คือตัวของเขาเองเท่านั้นแหละ