บางคู่ที่เลิกกัน ไม่ใช่เพราะไม่รักกันแต่เพราะเขารู้ว่าความรักมันแก้ไขทุกปัญหาไม่ได้

บางทีความรักมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไข

ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตคู่ของคนสองคนได้หรอกนะ

 

คนบางคนต้องเลิกกับคนที่รักทั้งๆที่พวกเขา

ยังรู้สึกรักและผูกพันต่อกันเลย

นั่นก็เพราะว่าบางครั้งการเลิกรากันมันอาจจะเป็น

ทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ได้

เพราะว่าถ้าเป็นไปได้ คงไม่มีใครที่อยากจะเลิกกัน

ทั้งๆที่ยังรักกันหรอกนะ

 

แต่เพราะว่าความรักนั้นมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง

ต่อให้รักกันมากแค่ไหน แต่ถ้ามันไม่มีความสุข หรือมีแต่ปัญหา

สุดท้ายการเลิกกันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนสองคนก็เป็นได้

เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าที่คู่รักบางคู่เลิกกันเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รักกันแล้ว

บางทีพวกเขาอาจจะยังรักกัน แต่แค่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปก็ได้