จงเลือกอยู่กับคนที่เห็นเราเป็น “เพชรอันมีค่า” ไม่ใช่แค่ “ก้อนหินธรรมดา”

การเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเรานั้น

มักจะทำให้เรามีความสุข และเห็นคุณค่าในตัวเอง

คนที่เห็นคุณค่าในตัวเรา เขาจะรักและทะนุถนอมเรา

เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเสียเราไป

แต่ถ้าหากเราเลือกอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

เราก็จะเป็นแค่เพียงคนที่ไม่มีค่าในสายตาของเขา

และยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเอง

เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้ก็จงอยู่กับคนที่เห็น

คุณค่าในตัวของเราจะดีกว่านะ อย่างน้อยมันก็

ทำให้เรารู้สึกดี มากกว่าที่จะทำให้เรารู้สึกแย่

 

คนทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองกันทั้งนั้น

อย่าให้ใครมาตัดสินคุณค่าในตัวของเราหรือ

อย่าเอาคุณค่าในตัวของเราเองไปให้คนอื่นตัดสิน

เราต่างหากที่มีสิทธิ์ในคุณค่าในตัวของเรา

ไม่ใช่คนอื่น เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

เราก็อย่าไปอยู่กับเขา อย่าเข้าไปในชีวิตของเขา

เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกแย่และไร้คุณค่าไปในทันที