ยิ่งยึดติดจะยิ่งทุกข์ ยิ่งปล่อยวางจะยิ่งเป็นสุข

คนเรานั้นถ้าไปยึดติดกับอะไรที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์

ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์และความเสียใจ

สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือ “การปล่อยวาง”

เราควรที่จะรู้จักการปล่อยวางบ้าง ไม่ใช่ยึดติด

กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไปเสียหมด

เพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยมันผ่านไป

จะเก็บเอามาคิดหมดบางทีมันก็ไม่ไหวหรอกนะ

 

อะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุข อะไรที่ทำให้เราทุกข์

เราก็ต้องปล่อยมันไป อย่าไปคิดถึงมัน

แล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

คนหลายคนมัวแต่ไปยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจ

หรือมีความทุกข์ นั่นจึงทำให้ชีวิตของพวกเขา

จึงมีแต่ความทุกข์ หาความสุขแทบไม่เจอ

 

ลองปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตของเราไปบ้าง

บางทีอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้

ที่สุดแล้วสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกเองทั้งนั้น

ไม่มีใครมากำหนดให้เราได้เองหรอกนะ