สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดอาจจะจบลงด้วยการที่ต่างคนต่างหายไปจากกันและกัน

คนเรานั้นเมื่อหมดเยื่อใย หมดความสัมพันธ์ หมดความรู้สึกดีๆ

ที่มีต่อกันแล้ว สุดท้ายก็ต่างคนต่างหายจากกันและกันไปอยู่ดี

 

เพราะว่ามันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะต้องอยู่ด้วยกัน

ทั้งๆที่ความรู้สึกในใจตอนนั้น มันไม่อยากที่จะอยู่ด้วยกันอีกแล้ว

และแน่นอนว่าถ้าหากมันเป็นแบบนั้น สุดท้ายทุกอย่างก็จะกลาย

เป็นอดีตที่ผ่านเลยไป และคนสองคนก็ต้องแยกจากกันไปในที่สุด

เรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา

เหมือนที่เขาเคยกล่าวเอาไว้กันว่า “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา”

สุดท้ายแล้วนั้นคนเราต่างก็พบกันเพื่อลาจาก ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

แต่ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน ก็ควรที่จะมีความทรงจำดีๆร่วมกัน

จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในตอนสุดท้ายที่ต้องแยกจากกันไปในที่สุด