เธอสนใจแค่ เหตุผลของเธอแต่เธอลืมสนใจ “ความรู้สึกของเรา”

คนรักกันบางทีถ้าหากมีใครสักคน

มัวแต่สนใจแต่เหตุผลของตัวเอง

โดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่าย

ความรักก็อาจจะพังได้โดยง่ายค่ะ

เพราะคนรักกันนั้น สิ่งที่ควรจะทำก็คือ

คิดถึงใจเขาใจเราให้มาก อย่าคิดถึงแต่ตัวเอง

เพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่สามารถเรียกว่า

ความรักได้หรอกนะ …

 

คนที่เรารักก็คือคนที่เราควรจะสนใจ

และเข้าใจความรู้สึกของเขาให้มาก

เพราะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเหตุผลของเรา

มันถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้

เพราะฉะนั้นรองรับฟังคนอื่นบ้าง อย่าคิดว่า

ตัวเองถูกต้องเสมอ เปิดกว้างทางความคิด

อย่าถือทิฐิให้มาก ไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนโลกแคบ

เพราะบางครั้งเหตุผลของเรา อาจจะไม่ถูกต้อง

หรืออาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจเอาได้

อย่าลืมนะว่าเราต้องอาศัยอยู่กับคนอื่นในโลกใบนี้

อย่าคิดเข้าข้างตัวเองหรือมองว่าตัวเองถูกต้องเสมอไปเด็ดขาด