ที่ที่ไม่ใช่ของเรา ที่ที่ไม่เหมาะกับเรา สุดท้ายเราก็ต้องพาตัวเองออกไปอยู่ดี

ดังคำที่เขาว่าเอาไว้ว่า “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก”

หากที่ตรงไหนที่เรายืนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา

บางทีเราก็ควรจะถอยออกมาจะดีกว่านะ

 

เพราะถ้ามันไม่ใช่ที่ของเรา ยังไงมันก็ไม่ใช่

จะฝืนหรือพยายามไปเพื่ออะไร เพราะสุดท้ายแล้ว

ก็มีแต่เราเองนี่แหละ ที่จะต้องเสียใจกับมัน

กลับมายืนในที่ๆเราควรจะยืนอยู่จะดีกว่าไหม

อย่างน้อยมันก็เป็นที่ที่เหมาะกับเรา ทำให้เรารู้สึก

มีคุณค่า มากกว่าไปยืนตรงที่ที่ไม่ใช่ที่ของเรา

เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าที่ตรงไหนไม่ใช่ที่ของเรา

เราก็ไม่ควรที่จะไปยืนตรงนั้น ไปยืนตรงที่ๆมีคน

เห็นคุณค่าของเราจะดีกว่าอย่างน้อยเขาก็เห็นคุณค่าของเรา

มากกว่าคนที่ไม่เห็นเราอยู่ในสายตา