จงดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้มี “แรงและกำลังใจใช้ชีวิต” ได้อย่างมีความสุข

การที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้น

เราต้องสร้างมันขึ้นมาเสียก่อน

บางทีการที่เราหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ

มันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่

พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองเสมอ

เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้

 

อย่าลืมนะว่าคนที่สามารถให้กำลังใจเราได้ดีที่สุด

ก็คือตัวของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลย

หากเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง ก็เหมือนว่า

เราได้หมดสิ้นทุกอย่างแล้วในชีวิต

ต่อให้เราคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะทำ

ขนาดตัวเราเองยังไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง

แล้วจะไปหวังให้คนอื่นมาให้กำลังใจเราได้อย่างไร

 

ทุกอย่างมันควรเริ่มต้นจากตัวของเราเอง

อย่าพยายามไปคาดหวังกับคนอื่นให้มากนักเลย