คำว่าโตไม่ใช่แค่อายุเยอะ แต่คือการคิดเป็นว่าอะไรควรหรือไม่ควร

บางคนโตก็โตแต่ตัว โตแต่อายุ แต่วุฒิภาวะถือว่าสอบตก

บางทีไม่ใช่แค่ว่าอายุเยอะแล้วเราต้องเคารพ หรือให้เกียรติเสมอไป

 

แต่บางทีเราควรที่จะเคารพใครสักคน ด้วยวุฒิภาวะและความคิด

เพราะการมีอายุเยอะกว่า ไม่ใช่เครื่องหมายว่าเขานั้นควรเคารพเสมอไป

เพราะบางทีคนที่อายุเยอะกว่าเรา แต่นิสัยงี่เง่า ไร้เหตุผลก็มีถมไป

บางคนเกิดมาก่อนเราตั้งหลายปี แต่เรื่องบางเรื่องกลับคิดไม่ได้

ไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร คนแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่โตแต่ตัว

แต่ความคิดไม่รู้จักโตตามอายุ

 

เพราะฉะนั้นอย่าคิดแค่ว่าอายุมากกว่า ผ่านโลกมามากกว่า

แล้วจะทำให้คนที่อายุน้อยกว่าเคารพ หากยังทำตัวไม่น่าเคารพ

ก็ไม่มีใครอยากจะเคารพหรอกคนแบบนี้

ถ้าโตแล้วรู้จักคิด มีเหตุมีผลมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า

นั่นแหละเขาถึงจะเรียกว่าโตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่โต

เพียงเพราะว่าอยู่มานาน อยู่มาก่อนเฉยๆ