สุดท้ายแล้ว การไม่รับรู้อะไรนั่นแหละคือสิ่งที่ปลอดภัยกับใจที่สุด

บางทีหัวใจของคนเรา มันก็ไม่สามารถที่จะรองรับ

อะไรได้หมดทุกอย่างในชีวิตหรอกนะ

อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแย่ ก็เลี่ยงๆมันบ้างก็ดี

 

อย่าพยายามไปรับเรื่องแย่ๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิต

เพราะบางทีเราอาจจะรับมือกับมันไม่ไหวก็เป็นได้

บางทีการไม่รับรู้หรือทำเป็นไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ก็อาจจะดีกว่าการที่เราพยายามเก็บทุกเรื่องในชีวิต

มาใส่ใจของเราก็เป็นได้

 

เพราะนั่นอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต

อย่าลืมนะว่าใจของคนเรามันไม่สามารถแบกรับอะไร

ได้ทั้งหมดหรอกนะ อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อย

แล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นได้อย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นบางเรื่องที่มันแย่ๆก็ทำเป็นไม่รับรู้บ้างก็ได้

อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยกับใจและความรู้สึกของตัวเราเอง