เขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน เพราะสุดท้าย “เรากับเขาก็ต่ำไม่ต่างกัน”

เวลาที่เจอใครทำกิริยาต่ำๆใส่เรา

บางทีเราก็แค่ทำเป็นไม่สนใจ ไม่ต้องไปตอบโต้

อะไรเขาหรอกนะ เพราะหากเราทำแบบนั้น

เราก็ไม่ต่างอะไรกับเขา

 

บางทีเราก็ต้องเข้าใจนะว่า ต่อให้เขาจะทำแย่ใส่เราแค่ไหน

แต่ถ้าเราไม่สนใจ ไม่เก็บเอามาใส่ใจหรือเอามาคิดมาก

การกระทำของเขามันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเรา

 

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอบโต้เขา เห็นเขาทำกิริยาต่ำๆใส่เรา

แล้วเราก็ทำแบบนั้นกลับไปหาเขา เราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาหรอกนะ

 

เพราะฉะนั้นต่อให้ใครจะทำอะไรแย่ๆให้กับเรามากแค่ไหน

หากเราใจเย็นพอ และมีสติมากพอที่จะควบคุมความรู้สึกตัวเอง

เมื่อนั้นเราจะเข้าใจเองว่า หากเราไม่เก็บสิ่งเหล่านั้นมาใส่ใจ

มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราเลย …