ยิ่งใส่ใจยิ่งเหนื่อยใจ ยิ่งปล่อยไปยิ่งเป็นสุข

บางทีถ้าเรามัวแต่ไปใส่ใจกับเรื่องแย่ๆที่ทำให้เราทุกข์

เราก็จะไม่เจอความสุขในชีวิตของเราเลย

 

เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องปล่อยไปบ้างกับเรื่อง

ที่ทำให้เราทุกข์ไม่มีความสุขในชีวิต

อย่าพยายามไปยึดติดกับมันให้มาก

เพราะหากยิ่งเรายึดติดกับมันมากเท่าไหร่

คนที่จะต้องมีแต่ความทุกข์และความเสียใจ

ก็คือตัวของเราเองนั่นแหละ

อะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อยมันไปบ้าง

บางทีเราอาจจะพบกับความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่

ในตอนนี้ก็ได้นะ ถ้าหากเราปล่อยวางกับสิ่งแย่ๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

 

เอาเวลาที่มีทั้งหมดไปใส่ใจกับเรื่องดีไม่ดีกว่าหรอ

แทนที่เราจะมัวแต่มาใส่ใจกับเรื่องแย่ๆที่ทำให้เราเป็นทุกข์