ห้ามไม่ได้คือปาก คาดหวังไม่ได้คือใจคน

บางทีนั้นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ก็คือปากของคน

เพราะเราไม่สามารถห้ามคนอื่นไม่ให้พูด

หรือนินทาเราได้ เราทำได้เพียงปลงและปล่อยมันไป

ไม่ต้องเก็บเรื่องเหล่านั้นมาคิดให้ปวดหัว

 

อย่าลืมนะว่าเราไม่สามารถไปบังคับหรือฝืนใจใครได้

เพื่อที่จะให้เขาไม่พูดในสิ่งที่เราไม่ชอบ เพราะเรื่องแบบนี้

มันห้ามกันไม่ได้หรอกนะ

ส่วนใจคนก็เหมือนกัน เราไม่สามารถที่จะคาดหวังได้หรอก

เพราะบางทีใจของคนเรานั้นมันก็ซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด

เราไม่สามารถไปควบคุมหรือกำหนดจิตใจคนอื่นได้

 

ขนาดใจของตัวเราเองบางครั้งเรายังกำหนดหรือบังคับมัน

ไม่ได้เลย แล้วใจของคนอื่นเราจะไปทำได้ยังไง

 

แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือบอกตัวเราเอง เตือนใจตัวเราเองเอาไว้

ไม่ต้องพยายามไปห้ามหรือควบคุมคนอื่นจะดีกว่านะ

เพราะมันทำไม่ได้หรอก เราไม่สามารถห้ามความคิด ความรู้สึก

ของคนอื่นได้ เราทำได้แต่เพียงปล่อยวางเท่านั้นเอง …