จงจำเอาไว้ว่า … พ่อกับแม่คือพระอรหันต์ในบ้าน

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา

ได้เท่าพ่อกับแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วล่ะ

เราไม่ต้องไปหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เพื่อขอพรอะไรหรอกนะ

 

แค่เรากราบไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน

ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วล่ะ พรที่ได้รับจากพ่อแม่

คือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

 

บางคนนั้นมัวแต่เอาเวลาไปกราบไหว้คนอื่น

จนลืมกราบไหว้พระอรหันต์ในบ้านของเรา

คนที่รักเราโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ให้เราได้แม้กระทั่ง

ชีวิตของเขา

 

ในตอนที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่ อยากให้ดูแลและรัก

พวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำให้ได้

ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่

ลูกที่ดี เพราะฉะนั้นอย่าคิดได้ในตอนที่มันสายเกินไป

และจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า บนโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดี

กับเราได้เท่าพ่อแม่ของเราอีกแล้ว …