“ความไว้ใจ” สร้างใหม่ได้ แต่มันไม่เหมือนเดิม

ความไว้ใจนั้นมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง

ที่เมื่อเสียไปแล้ว ต่อให้พยายามสร้างใหม่ขึ้นมา

มันก็ไม่มีวันที่มันจะเหมือนเดิมได้หรอกนะ

 

เพราะความรู้สึกมันไม่ใช่สิ่งของ

ที่เราจะทำการซ่อมแล้ว มันจะกลับมา

เป็นเหมือนเดิมได้

 

ถึงมันจะสร้างใหม่ขึ้นมา แต่อย่าลืมนะว่า

ความไว้ใจที่มีให้ไปในตอนแรก มันเอากลับ

คืนมาไม่ได้หรอกนะ

แล้วเวลาที่เราไว้ใจใครสักคน แล้วถูกเขา

ทำลายความไว้ใจนั้น มันเป็นอะไรที่โคตร

จะเสียความรู้สึกมากๆเลยนะจะบอกให้

 

เพราะฉะนั้นอย่าพยายามทำลายความไว้ใจ

ของคนอื่นที่มีต่อเราเลยนะ เพราะมันอาจจะ

ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้

 

อย่าทำลายความสัมพันธ์โดยการทำลาย

ความเชื่อใจที่เขามีให้คุณเด็ดขาด

ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต