“ต้นทุนชีวิตไม่ดี” ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าจะมีเหมือนคนอื่นไม่ได้

ต้นทุนชีวิตของคนเรานั้น

มันไม่ได้เป็นตัวแปรกำหนด

อนาคตของเราเสมอไปหรอกนะ

อย่าลืมนะว่าคนเรานั้นต้นทุนชีวิต

ไม่เท่ากันหรอก แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า

เราจะเอาดีเหมือนคนอื่นไม่ได้

 

ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองมากกว่า

เพราะถ้าต้นทุนชีวิตของเราน้อยกว่าเขา

เราก็ต้องแค่ขยันให้มากกว่าคนอื่นเท่านั้น

 

อย่ามัวแต่โทษโชคชะตาที่บอกว่าคนอื่นนั้น

ต้นทุนชีวิตของเขาดีกว่า เขาเลยประสบความสำเร็จ

มันเป็นข้ออ้างของพวกขี้แพ้เสียมากกว่า

 

เพราะฉะนั้นเราเลือกเกิดไม่ได้

แต่เราเลือกที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง

ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้

อย่าเอาต้นทุนชีวิตมาเป็นข้ออ้างที่ทำให้เรา

ไม่พัฒนาหรือประสบความสำเร็จเด็ดขาด

 

ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้น

ชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกและกำหนดมันเอง