คนที่ควรรักษาไว้คือคนที่ทำ “ให้เรายิ้มได้” ไม่ใช่คนที่ทำ “ให้เราร้องไห้”

คนที่เราควรจะรักษาเอาไว้นั้น

บางทีควรที่จะเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มได้

มากกว่าคนที่ทำให้เราร้องไห้เสียใจ

อย่าลืมนะว่าใครกันที่ทำให้เรายิ้มได้

และมีความสุขมากที่สุดในวันที่มันแย่ๆ

คนๆนั้นแหละ คือคนที่เราควรรักษาเอาไว้

 

ส่วนคนที่ทำให้เราร้องไห้มีแต่น้ำตา

เราก็ควรที่จะปล่อยเขาไป อย่าให้เขา

เข้ามาในชีวิตของเราเลยนะ

 

เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีความสุข

ในการใช้ชีวิตเอาได้ หากเรายังพยายาม

ที่จะรักษาคนที่ทำให้เราร้องไห้เสียใจ

เข้ามาไว้ในชีวิตของเรา

 

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรที่จะรักษา

คนที่ทำให้เรายิ้มได้ มากกว่าคนที่ทำให้เราร้องไห้