จงมีความสุขกับชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไป “เปรียบเทียบ”กับชีวิตของใคร

บางทีนั้นเราก็ควรที่จะมีความสุข

กับการใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่เรา

ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร

 

การที่เราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบ

กับคนอื่นนั้น มีแต่จะทำให้เราไม่มีความสุข

ยิ่งถ้าคนๆนั้นเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรา

มันก็จะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุข

ในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง

 

เพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตของเรานั้น

ไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะ

ใช้ชีวิตแบบปกติของเรา ให้เรามีความสุข

แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วล่ะ

 

ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับ

ชีวิตของคนอื่น แค่นี้เราก็จะมีชีวิต

ที่มีความสุข เพราะไม่จำเป็นต้อง

เอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครให้เหนื่อย