ขอบคุณ “ความล้มเหลวในวันนั้น” ที่เป็นแรงผลักดันให้เรา “มีวันนี้”

บางทีเราก็ควรที่จะขอบคุณความล้มเหลวในวันนั้น

ที่ทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นในวันนี้

 

อย่ามองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่แย่เลยนะ

แต่ขอให้มองมันเป็นบทเรียนราคาแพง

ที่จะทำให้เราระวังตัวมากขึ้น และเข้มแข็งขึ้น

 

หากเรามองว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่แย่ในชีวิต

เราก็จะคิดแบบนั้นไปตลอด แต่ถ้าหากเรามองว่า

ความล้มเหลว คือสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเราทำพลาด

อะไรลงไป และหากเราคิดได้แบบนั้นแล้วปรับปรุง

ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นจงอย่าโทษมันจะดีกว่านะ เพราะโทษไป

มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่ขอให้เรายอมรับ และขอบคุณมัน

เพราะเชื่อว่าคนหลายคนนั้นได้อะไรมากมาย

จากความล้มเหลวของตน และเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จ

ในชีวิตแทบจะทุกคน ก็ล้วนแล้วแต่เคยล้มเหลวกันมาก่อนทั้งนั้น