มุมดีๆของเราก็มี แต่คนส่วนมากมักจะชอบมองมุมที่ไม่ดีของเรา

แปลกนะที่คนส่วนใหญ่มักจะชอบ

มองมุมที่มันไม่ดีของเรา มากกว่า

ที่จะมองมุมดีๆของเรา

 

บางคนเห็นแต่มุมที่ไม่ดีของเรา

แล้วก็เอาไปเล่า เอาไปนินทาซะเสียหาย

โดยที่ไม่ทันได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราเลย

 

ถ้าคิดจะมองคน บางทีก็ควรจะมองให้หมด

ทั้งสองด้านนะ อย่าพยายามมองด้านเดียวเลย

เพราะมันดูไม่แฟร์และไม่ยุติธรรมกับคนอื่น

 

บางทีก็เอาเราไปเล่าไปนินทา เสียๆหายๆ

คนบางคนเล่าเรื่องนินทาเรา เหมือนกับว่า

เขาใช้ชีวิตอยู่กับเราตลอดเวลา

 

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเราชอบมอง

แต่มุมไม่ดีของคนอื่น แต่กลับพยายามที่จะมองข้าม

มุมดีๆของเราที่เรามี