ถูกเกลียดเพราะเป็นตัวของตัวเอง ยังดีกว่าถูกรักในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น

บางทีนั้นเราก็ยอมที่จะถูกเกลียด

แต่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ

ได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆ

 

ซึ่งมันยังดีกว่ามีคนมารักเรา

แต่เราต้องแสดง ต้องปลอม

เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้อยากเป็น

 

เพราะถึงจะมีใครรัก แต่ว่าเราก็

ไม่มีความสุขหรอกนะ

การที่ได้เป็นตัวของตัวเองนั้น

มันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้ว

มันดีกว่าการที่เราต้องฝืนพยายามที่

จะเป็นคนอื่น เป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเราเอง

เพื่อทำให้คนอื่นพึงพอใจเรา

 

ถึงจะมีคนเกลียดหรือมีคนไม่ชอบ

แต่ถ้าเราได้เป็นตัวของตัวเอง

ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ

แบบนั้นมันก็คงจะดีกว่าไม่ใช่เหรอ?