ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ก็ไม่อยากให้ “ใครบางคน” เข้ามาในชีวิตเราเลย

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ก็ไม่อยากให้ “ใครบางคน” เข้ามาในชีวิตเราเลย

 

บางทีถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้

เราก็ไม่อยากให้ “ใครบางคน” คนนั้น

เข้ามาในชีวิตของเราเลยนะ

 

เพราะการที่เขาเข้ามานั้น มันทำให้

เราต้องเสียใจ และต้องร้องไห้

ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากจะเป็นแค่

คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น

 

แต่เพราะในชีวิตจริง เราไม่สามารถที่จะ

ย้อนเวลากลับไปได้ เราก็เลยทำได้เพียง

แค่ทำใจและยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น

 

เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ใครสักคน

เข้ามาในชีวิตของเรานั้น เราก็ต้องคิดให้ดีๆ

ว่าคนๆนั้นเขาจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเรา

หรือเข้ามาเพื่อที่จะทำลายชีวิตของเรากันแน่