ถ้าใจเราไม่หยุดนิ่งเลย อยู่เฉยๆเราก็รู้สึกเหนื่อย

บางทีนั้นหากใจของเรา

มัวแต่คิดเรื่องต่างๆมากมาย

ต่อให้เราอยู่เฉยๆ เราก็เหนื่อย

 

เหนื่อยกายนั้น พักไม่นานมันก็หาย

แต่ถ้าเหนื่อยใจเนี่ย ยากที่จะหาย

เพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ควรคิด

เราก็ควรที่จะปล่อยมันไปบ้างนะ

 

อย่างน้อยนั้นเราก็อาจจะมีความสุข

มากกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ได้

การที่มัวแต่คิดอะไรที่มันมากเกินไป

บางทีมันก็ทำให้เราคิดมาก และไม่มีความสุข

 

การปล่อยวางอาจจะเป็นทางออก

ที่ดีที่สุดในตอนนี้ ที่เราจะสามารถทำได้

เพราะถ้าหากเราปล่อยวางจากเรื่องแย่ๆได้

ใจของเราก็เหมือนได้พักผ่อน และไม่ต้องเหนื่อย