ทุกๆวันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

การที่เรามีโอกาสเข้ามาในชีวิต

บางทีเราก็ต้องไขว่คว้ามันเอาไว้

อย่าลืมนะว่าโอกาสที่เข้ามาในชีวิต

ไม่ได้เข้ามาหาเราเสมอไปหรอกนะ

 

อย่าลืมว่าทุกๆวันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของเรา หากเราคว้ามันไว้ได้

เราก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

 

แต่เพราะโอกาสมันไม่ได้เข้ามาตลอด

บางครั้งมันก็มา บางครั้งมันก็ไม่เข้ามาเลย

แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอกาสได้เข้ามา เราก็ควรที่จะคว้าเอาไว้

 

อย่าลืมนะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น

เขาคือคนที่ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป

ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสน้อยมากๆก็ตามที

 

แต่คนที่ล้มเหลวในชีวิต กลับเป็นคนที่ไม่ยอม

คว้าโอกาสเอาไว้ นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่า

ทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง …