ทุกๆวันในชีวิตของเราคือ “โอกาส” ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต

ในชีวิตของคนเรานั้น

ทุกๆอย่างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

มันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นแหละ

ว่าเราต้องการที่จะอยากให้มันเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางไหนมากกว่า

 

การลงมือทำอะไรสักอย่าง ก็เท่ากับว่า

มันส่งผลต่อชีวิตของเราแล้วล่ะนะ

 

แต่คนบางคนนั้น กลับปล่อยให้ทุกอย่าง

มันอยู่กับที่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

แล้วแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการ

ปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นมันย่ำอยู่กับที่

 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือไขว่คว้าโอกาส

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับตัวเองเสมอ