บางวันเราก็หมด “เวลา” ไปกับการ “กังวล” ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

บางทีนั้นเราก็หมดเวลาในชีวิตของเรา

ไปกับการกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง

ทั้งๆที่ในความเป็นจริง เราไม่ควรที่จะ

กังเวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง

การที่เรากังวลให้กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

มักจะทำให้เรากระวนกระวายและคิดมาก

จนบางครั้งนั้นเราก็กลายเป็นคนวิตกจริตไปเสียเอง

 

เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่เกิด ก็อย่าพึ่งไปกังวล

แต่ขอแค่ให้เราระมัดระวัง และคิดเผื่อเอาไว้ก็พอ

ไม่ต้องถึงขั้นกังวล จนทำให้เราไม่มีความสุข

และกระวนกระวายหรอกนะ

 

เพราะบางครั้งนั้นสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง

มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้น แต่ถึงอย่างนั้น

มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้

ทุกอย่างหากเรามีสติ เราก็จะควบคุมมันได้เอง