ทุกอย่างนั้นมี “สองด้าน” เสมออยู่ที่เราจะมองด้านไหน

ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นั้น

มีสองด้านเสมอ ทุกอย่างมันขึ้น

อยู่กับสิ่งที่เราจะมองมากกว่า

 

มันก็เหมือนกับเหรียญนั่นแหละ

ที่มีสองด้าน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองด้านไหน

 

คนเราก็เช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่มี

สองด้านด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเรานั้น

จะเลือกมองเขาไปมุมไหน

 

อย่าพึ่งตัดสินอะไรใครเลยนะ

หากว่าเรานั้นยังไม่รู้จักเขาดีพอ

เพราะมันจะเป็นการด่วนตัดสินคนอื่นจนเกินไป

 

หากมีใครที่ไม่รู้จักเราดี แล้วมาตัดสินในตัวเรา

เราก็คงจะไม่พอใจเหมือนกันนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะไปตัดสินใครเลย

หากว่าเรายังไม่รู้จักเขาดีมากพอ