เมื่อเราโตขึ้นสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะสอนให้เรา “รักตัวเอง” มากขึ้น

เมื่อเราเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่

เราจะยิ่งเข้าใจความหมายของ

ชีวิตมากยิ่งขึ้น

และนั่นมันจะช่วยสอนให้เรา

เติบโตและรักตัวเองมากยิ่งขึ้น

ทั้งๆที่เมื่อก่อน เรามักจะพยายาม

ทุ่มเทให้กับคนอื่น รักคนอื่นมากกว่าตัวเอง

แต่เมื่อเราโตขึ้น ได้เจออะไรหลายๆอย่าง

มากยิ่งขึ้น มันจะทำให้เรานั้นรักตัวเองมากขึ้น

โดยสิ่งรอบๆตัวเรานั้นจะพยายามบังคับเรา

และสอนให้เรานั้นรู้จักรักตัวเองมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย

บนโลกใบนี้มาเพียงพอแล้ว

และนั่นจะทำให้เราเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเราเองมากขึ้น

และรู้สึกว่าเราควรที่จะรักตัวเองให้มากยิ่งขึ้น