โตแล้วเลยไม่อยากวุ่นวายกับใคร ตรงไหนอยู่แล้ว “สบายใจ” ก็อยู่

บางทีเมื่อเราโตขึ้น เราก็ไม่อยากที่จะวุ่นวายกับใคร

อยากใช้ชีวิตในแบบของเรา ในแบบที่เราเป็น

มากกว่าที่จะต้องเข้าไปวุ่นวายกับใคร

ตรงไหนที่เราอยู่แล้วมันสบายใจ

เราก็อยากที่จะอยู่ตรงนั้น อย่างน้อยเราก็

ไม่ต้องมาคิดมาก และรู้สึกไม่สบายใจ

เพราะยิ่งเราโตมากขึ้น มันก็มีเรื่องให้เรา

ต้องคิดมากมาย จนบางทีเราอาจจะแบกรับไม่ไหว

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือการพยายาม

ไม่ต้องคิดมากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้

เพราะในทุกวันนี้ก็มีเรื่องให้เราต้องคิดมากพอแล้ว

เราจึงไม่อยากที่จะหาเรื่องต่างๆมาใส่หัวมากจนเกินไป

เพราะเดี๋ยวจะรับไม่ไหวเปล่าๆ