โคตรจริงที่บอกว่า “เวลาจะพิสูจน์ทุกๆความสัมพันธ์”

เคยมีคนบอกเราเอาไว้ว่า

“เวลา” จะเป็นตัวพิสูจน์ทุกๆความสัมพันธ์

ซึ่งจากที่เราได้เจอมากับตัวเองนั้น

บอกเลยว่าโคตรจะจริง

เพราะการที่เราจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครนั้น

มันไม่ใช่แค่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วัน แต่ทว่ามันต้อง

ใช้เวลาด้วยกันหลายวัน หลายเดือนและหลายปี

ตอนแรกเราอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่รู้จักความสัมพันธ์

นั้นดีพอ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องค่อยๆเรียนรู้มันไป

และมันก็ต้องใช้เวลา ในการที่จะเรียนรู้กันและกัน

และเมี่อมันถึงเวลา เวลามันจะพิสูจน์ให้เราเห็นเองว่า

ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้นั้น มันเป็นยังไงกันแน่