จงอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่ ไม่ต้องพยายามตามหาสิ่งที่หายไป

บางทีเราก็ควรที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามี

และเหลืออยู่ มากกว่าที่จะพยายาม

ไปตามหาสิ่งที่มันขาดหายไป

เพราะเราไม่มีวันรู้หรอกนะว่าเรานั้น

จะได้มีโอกาสเจอมันหรือเปล่า

แต่สิ่งที่แน่นอนมากที่สุดก็คือ ในวันนี้

เราได้พยายามและทุ่มเทให้กับสิ่งที่เรา

ยังเหลืออยู่หรือเปล่าก็เท่านั้น

คนบางคนนั้นมัวแต่ตามหาสิ่งที่หายไป

จนลืมว่าเขาควรที่จะดูแลรักษาสิ่งที่เขามีอยู่

แต่กว่าจะรู้ตัวมันก็สายจนเกินไปแล้ว

เพราะว่าเขาไม่สามารถรักษาสิ่งที่เขามีอยู่ได้

เพราะฉะนั้นจงรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีก่อนนะ

ก่อนที่เราจะไปตามหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต

เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิต