อยู่แบบไม่มีใคร ยังดีกว่าไปอยู่กับใครแล้วไม่มีค่า

ถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับใครที่ไม่เห็นคุณค่าเรา

สู้เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวดีกว่าไหม? อย่างน้อยเรา

ก็ยังเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง

ถ้าหากวันนี้เราต้องอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

ก็ขอให้เราเดินออกมาเถอะนะ อย่าพยายามฝืนทนอยู่เลย

เพราะมันมีแต่จะทำให้เราเจ็บและเสียใจเปล่าๆ

 

ถ้าหากเรายังฝืนยืนอยู่ในที่ๆเราไม่ควรยืนอยู่แบบนั้น

เราก็จะต้องเจอแต่ความเสียใจไม่มีวันจบสิ้น

สู้เอาเวลาไปอยู่กับตัวเอง หรืออยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราดีกว่า

อย่าไปฝืนทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเราเลย เพราะมันมีแต่จะทำให้เรา

รู้สึกแย่ในการใช้ชีวิตเปล่าๆ

 

อย่าลืมล่ะว่าตัวเราเองนั้นมีคุณค่าในตัวของเรา อย่าให้ใครมาทำให้เรา

รู้สึกว่าไร้ค่า หรือไม่เป็นที่ต้องการเด็ดขาด ถ้าหากอยู่กับใครแล้วเขาทำ

ให้เรารู้สึกแบบนั้น ก็ขอให้เดินออกมาแล้วมาใช้ชีวิตตัวคนเดียว

รักตัวเองให้มากจะดีกว่านะ อย่าลืมล่ะว่าคุณค่าของเรานั้นมี เพียงแต่ว่า

เราต้องยืนให้ถูกที่ อยู่กับคนที่เห็นค่าของเรา  แล้วเราจะมีคุณค่าขึ้นมาเอง