ดีเกินไปก็อยู่ยากต้องดีบ้างเลวบ้างตามสถานการณ์​และบุคคล

สังคมทุกวันนี้ บอกได้เลยว่าการที่เป็นคนดีมากจนเกินไปนั้น

จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากลำบาก เพราะมีแต่คนจ้องจะเอาเปรียบ

หรือคิดไม่ดีกับเราอยู่ตลอดเวลา

 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยนี้ บังคับให้เราต้องเป็นคนดีบ้าง เป็นคนเลวบ้าง

ตามแต่สถานการณ์และบุคคล เพราะการเป็นคนดีมากจนเกินไปนั้น จะทำให้

เรานั้นเสียเปรียบคนอื่นเอาได้ เพราะการที่เราดีกับคนอื่น ก็ใช่ว่าเขานั้น

จะดีตอบกลับมาหาเราเสมอไปหรอกนะ

เราต้องคิดให้ดีๆเสียก่อนว่า คนไหนที่ดีกับเราเราก็ดีกับเขา

คนไหนที่คิดไม่ดีกับเรา เราก็ไม่ต้องสนใจ หรือไม่ต้องไปทำดีด้วย

ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การดำเนินชีวิตของเรา

ว่าเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลว ตามแต่สถานการณ์ที่มันบังคับเรา

จงอย่าเป็นคนที่ขาวสะอาดมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้คุณ

ต้องเสียใจได้ จงเป็นคนเทาๆ คือไม่ดีไม่เลว ใครดีมาก็ดีกลับ

ใครที่ร้ายมาเราก็ร้ายกลับ หรือไม่ต้องไปสนใจ จะทำให้ชีวิตของเรา

นั้นมีความสุข และไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบในการดำเนินชีวิต