โตแล้วนะตัดสินใจได้อยู่แล้วว่าจะรักอะไรปล่อยอะไรไป

ยิ่งเราโตขึ้นเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเราควรจะรักอะไร

และควรที่จะปล่อยอะไรไปจากชีวิต

คนบางคนนั้นก็รู้อยู่เต็มอก แต่เพราะสมองกับหัวใจ

มันไม่สัมพันธ์กัน บางครั้งก็ทำให้เขาตัดสินใจอะไร

ด้วยความยากลำบาก ทั้งๆที่มันก็มีคำตอบของมันอยู่แล้ว

 

อยากที่เรารู้กันดีว่า สิ่งที่เราควรจะรักษาก็คือสิ่งที่ทำให้เรา

มีความสุข และยิ้มไปกับมัน สิ่งนั้นแหละที่เราควรจะรักมัน

และรักษามันเอาไว้ อย่าให้มันหายไปจากตัวเรา

 

สิ่งที่เราควรปล่อยไปก็คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ไม่มีความสุข

สิ่งที่ทำให้เรามีแต่น้ำตาและความเศร้าโศกเสียใจ นั่นแหละคือ

สิ่งที่เราควรปล่อยไปจากชีวิต หากเรายังอยากที่จะมีความสุข

หลงเหลืออยู่ในชีวิตของเรา

เพราะว่าเราโตแล้ว เราสามารถตัดสินใจอะไรได้เอง โดยที่

ไม่ต้องมีใครมาคอยบอก ฟังความรู้สึกตัวเองให้มาก ว่ารู้สึกยังไง

อย่าโกหกหรือหลอกตัวเองเด็ดขาด และตัดสินใจให้ดี

แล้วเราจะมีความสุข จากสิ่งที่เราเลือกเอง หากเราเลือกถูกต้อง